Dirigent
Vår dirigent er Inga Christiane Kjæraas Evensen, født 1/1-1956 og bosatt i Våle. Hun er utdannet
sangpedagog og dirigent ved Buskerud Musikkonservatorium. Hun har hatt en rekke seminarer med kor i østlandsområdet og har også hatt flere solokonserter , både i klassisk og norske folketoner. Hun tok initiativet høsten 2013 og startet seniorkoret VestViken med hele 65 medlemmer. Privat underviser Inga i sang og piano.

                       

Styret:

Leder: Ingegerd Holt Brattestå

Nestleder: Malvin Hansen

Kasserer : Arne Linnestad

Sekretær: Asbjørn Meen

Styremedlem: Lill Marit Erdal

Varamedlemmer: Sidsel Solberg, Britt-Helen Engebraten,


Medlemmer:
Sopran:

Birgit Moe Bugge - Lill Marit Erdal - Tove Fløgum - Jorunn Myhre Gjersøe  - Brit Sundtsby Kvam - Regina Heian Meksass - Laila Leegaard - Inger Helene Hjelmtvedt - Stine-Merethe  Johansen - Vibeke Mathisen - Kirsten Rosenquist - Sidsel Solberg - Rita Holmøy Svendsen -

Alt:

Inga Synnøve Bettum - Ingegerd Holt Brattestå - Elisabeth Ektvedt - Britt-Helen Engebråten - Ragnhild Granheim Hansen - Randi Semb Holtung  - Solfrid Liverød - Åste Skarpås - Mary Svendsen

Tenor:

Malvin Hansen – Arne Linnestad – Harald Ringen

Bass:
Klaus Holt – Asbjørn Meen